Kilka słów o historii Ełku

Historia miasta jakim jest Ełk jest pełna niewyjaśnionych dat i białych plam w kalendarium. Zapiski z czasów średniowiecza mówią, że niegdyś tereny miasta zamieszkiwało plemię Jaćwingów – nikt jednak nie wiem, kim była ta grupa osób i czym się zajmowała. Wszystko owiane jest tajemnicą i samo miasto również zaczynało tajemniczo. Trudno więc uwierzyć, że teraz jest to otwarte miejsce dla wszystkich ze świetnie zaplanowaną ełcką bazą noclegową i zapleczem gastronomicznym i gospodarczym.

Warto również podkreślić, że obecni mieszkańcy mają bardzo duże poszanowanie dla swojej historii i szanują obiekty z nią związane, dlatego też zachowało się wiele średniowiecznych budynków i kamienic, które obecnie po części służą jako prywatne domy mieszkalne, ale również są wykorzystane jako dostępne dla turystów alternatywy noclegowe.

Plemię założyło strażnicę i pierwszą osadę na wysepce, znajdującej się na pobliskim jeziorze. Pod koniec XIV wieku Krzyżacy zbudowali tutaj mały zamek. Powstał on ze względu na dobre położenie militarne terenów Ełku. Zamek jednak po długim wysłużeniu się przez ponad 100 lat został zburzony zaraz po bitwie pod Grunwaldem. Pierwszym nieoficjalnym i oficjalnym władcą, a właściwie sołtysem miejscowości był Bartosz Bratomil. Samo miejsce dość dynamicznie się rozwijało i już po niedługim czasie oficjalnie i administracyjnie stało się miastem, jednak dokładna data tego wydarzenia nie jest znana. Istnieją różne spekulacje, jakoby były to lata pięćdziesiąte XIV wieku.

Kiedy zakończyła się wojna trzynastoletnia, która pochłonęła te tereny, Ełk zaczął się jeszcze szybciej rozwijać i przybywało tu coraz więcej osób. Pod koniec XV wieku w mieście powstała pierwsza parafia. Jednak najszybszy rozwój gospodarki miał miejsce w XVI wieku. Bardzo zyskała kultura i sztuka, zaczęto tu wydawać polskie książki oraz powstała pierwsza książęca szkoła. W latach pięćdziesiątych powstał tu pierwszy kościół. Miasto było zżyte i zwarte oraz świadome swojej wartości, dlatego też otoczono je murem obronnym i stawami, zabezpieczającymi przed najazdami złodziei lub wrogich wojsk. Miasto zachowało bardzo dużo kamieniczek, a nawet widoczne i dobrze zachowane pozostałości po dawnych murach obronnych, które obecnie symbolizują zaradność i przyszłościowe myślenie ówcześnie zamieszkujących tu osób.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>